Innspill Avisgata, Svolvær

Rectangle 2 Created with Sketch.

News

INVITASJON TIL INNSPILLSMØTE!

På vegne av Fiskergata 22 Svolvær AS/Norges Råfisklag inviterer vi til åpent innspillsmøte vedrørende regulering av kvartalet Avisgata 4 mfl. mandag 1. november kl 1800-1900

Møtet vil skje digitalt. For påmelding ber vi deg sende epost til [email protected] - du vil da motta link til møtet.

Pågående arbeid med reguleringsplan for kvartalet har til hensikt å legge til rette for en god bymessig utvikling av sentrumsområdet og havnen i Svolvær. Planforslaget legger opp til å opprettholde parken og foreslår bebyggelse i kvartalets sydlige del. Det vil reguleres til sentrumsformål, det vil si f.eks. bolig, hotell, næring mv. med parkering i underetasjen.

Vi ønsker innspill til hvordan prosjektet kan komme behov i lokalmiljøet i møte. Dersom du har tanker om bruken av området og funksjoner på gateplan, håper vi du har anledning til å delta i møtet mandag 1. november.

Om du ikke kan delta, men har spørsmål eller gode ideer, ta gjerne kontakt via [email protected].


VELKOMMEN!

Contact

Christian Bjørvik
Arkitekt MNAL
Oslo

Information

  • Åpent inspillsmøte

    01.11.2021 kl1800-1900