Alværn ungdomsskole

Rectangle 2 Created with Sketch.

Transformasjon \\ Utdanning

Alværn ungdomsskole ble bygget i 1970 og har i stor grad blitt endret siden den gang. Bygningen har mange strukturelle og arkitektoniske kvaliteter som gjør den til en svært fleksibel og funksjonell skolebygning. Dagens ansatte og elever mangler ikke plass, men åpenhet og fleksibilitet som er tilpasset den moderne utdanningsstrukturen. I løpet av nær fremtid vil skolen i tillegg vokse til å huse et økt antall elever. Sammen med Sanden + Hodnekvam har Oslo Works tegnet frem en transformasjon som vil møte kravene til et nytt skolebygg, innenfor rammene av eksisterende bygningsmasse.

Oslo Works Sanden Hodnekvam Alvaern Skole View1 Komprimert

Alværn ungdomsskole brukes av omtrent 30 ansatte og 270 elever, lokalisert i frodige skogsomgivelser på Nesodden. Dagens skolebygning er utdatert, med smale ganger og mange små rom, gammelt interiør og toaletter med stort oppgraderingsbehov. Elevene mangler sosiale soner, kantine og en større samlingsplass til innendørs arrangementer. Til tross for disse utfordringene, er skolen svært godt likt av både ansatte og elever.

Oslo Works Sanden Hodnekvam Alvaern Skole View2 Komprimert

For å møte ønskene fra dagens ansatte og elever, samt kravene til et nytt skolebygg, foreslår vi følgende endringer: en omrokkering av dagens planløsning, et tilbygg i vestre fløy, et separat gymnastikkbygg og flere alternative innganger. I tillegg til dette, er forslaget utformet med et tilbygg for elever med nedsatt funksjonsevne - dimensjonert for 10 elever.

I skolegården er et overbygd tak utvidet, slik at man får et definert uterom, med beskyttet bevegelsessone til gymnastikkbygget.

Prosjekter Alvaern Foto Aula

Sosial interaksjon og åpenhet er et nøkkelelement i dette forslaget. Ved å introdusere arkitektoniske elementer som glassoverflater, doble takhøyder og uformelle, sosiale soner - ønsker vi å vise at slike kvaliteter kan hentes frem i en 50 år gammel bygningsstruktur.

De eksisterende teglveggene og betongstrukturen er også elementer vi ønsker å beholde for å bevare skolens identitet.

Prosjketer Alvaern Foto fasade
Prosjekter Alvaern Foto gymsal close

Prosjektnavn: Alværn ungdomsskole

Typologi: Skole

Sted: Nesodden

År: 2020

Status: Skisseforslag

Størrelse: 6,600 m2

Oppdragsgiver: Nesodden kommune

Samarbeidspartner: Sanden + Hodnekvam Arkitekter, Aase Prosjekt

Render: Darcstudio