Beha-kvartalet

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ Landskap \\ Helse \\ By- og stedsutvikling \\ Transformasjon \\ Bolig \\ Kontorbygg

Velkommen til det nye Beha-kvartalet! Et prosjekt fylt med store potensialer for å skape Porsgrunns nye knutepunkt, med spennende byrom og arenaer som kommer hele byen til gode. Her skal den positive Beha-identiteten dyrkes videre i Porsgrunns nye bydel.

01 V05 Red

Beha-kvartalet ligger tett på togstasjonen i Porsgrunn og blir et viktig kvartal i den videre knutepunktsutviklingen i byen. Mulighetsstudien tar sikte på en fortetting som tilpasser seg identitetsmarkøren, Gamle Beha, men som likevel skaper en urban bydel, tilrettelagt for et yrende byliv.

Axo Detaljert Red

Prosjektet tilpasser seg dagens leietakere og er fase-delt slik at de respektivebyggene kan bevares så lenge det er ønsket. Dette gir gode muligheter for å skape et fleksibelt kvartal som har mulighet for å huse nøyaktig det byen og nærområdet trenger.

Illustrasjonsplan 1 500 Gate Red

Området har et programkonsept som legger til rette for et variert område, fylt med program som leser byens behov og kontekst.

02 V05 Red

Kokepunktet, det urbane torget, hekter seg på forbindelser mot sentrum.

03 V05 Red

Aktivitetsplassen ligger langs grøntbufferen mot jernbaneaksen og kobler seg på forbindelser mot idrettsarenaer på Kjølnes i øst.

04 V05 Edit Red

Helsetorget, kvartalets sørlige inngangsport, hekter seg på utdanningsaksen mot universitetsmiljøet, samt sykehuset.

Snitt 1 Ok 2

Prosjektnavn: Beha-kvartalet

Typologi: Næring, boliger

Sted: Porsgrunn

År: 2023

Status: Konkurranseforslag (1. premie)

Størrelse: 67 000 m2

Klient: Schanke Eiendom AS

Render: Play-Time