Bergeløkka

Rectangle 2 Created with Sketch.

Commercial \\ Urban development \\ Residential

Urban development and plan strategy for an industrial site in Bergeløkka, north-west of Larvik centre. Oslo Works was selected with Niels Torp Arkitekter and A-lab to partake in an invited competition during the autumn of 2017.

Prosjekt_Bergelokka Featured

Future use of old industry

Bergeløkka er et av de siste store sentrumsnære utviklingsområdene i Larvik, med en strategisk plassering i umiddelbar nærhet til sentrum, Hammerdalen, Bøkeskogen og Farrisvannet.

Området vil utvikles i en tid hvor det skjer store omstillinger i samfunnet, og hvor teknologisk utvikling endrer våre liv i stadig hurtigere tempo.

En utvikling av Bergeløkka bør derfor være Larviks viktigste verktøy for å nå flere av sine strategiske mål, hvor planområdet gis robuste rammer for en bærekraftig byutvikling, bokvalitet, etablering av ny næring og ikke minst ny læring.

Bergeløkka bør kunne skape verdifulle synergier for Larvik og regionen for øvrig, og samtidig bringe videre en stolt identitet, med fornyet relevans i en ny tid. Bergeløkka bør fremstå som et generøst tilskudd til hele byen, med attraksjoner som appellerer langt bredere enn kun for sine lokale beboere.

Prosjekt_Bergelokka Foto01

Et plangrep for Bergeløkka må ha et langt tidsperspektiv. Områdets størrelse, kombinert med Larviks generelle vekstrate tilsier at en utvikling av Bergeløkka potensielt vil foregå over flere tiår. Dette fordrer et robust plangrep og utviklingsstrategi, som gir rammer for en samfunnsutvikling vi ennå ikke kjenner, og som ivaretar stadig raskere endringer i menneskers levemønster.

Besvarelsen er et strategiforslag fremfor et prosjektforslag, med fokus på strukturerende og overordnede fysiske grep, samt tydelige programstrategier. Hovedgrepet skal legge til rette for høy grad av fleksibilitet og robusthet for fremtidige samfunnsendringer, innenfor tydelige, ryddige, og kontrollerbare rammer.

Prosjekt_Bergeløkka_plan
Prosjekt_Bergeløkka_Arbeidsmarked
Prosjekt_Bergeløkka_Arbeidsmarked2
Prosjekt_Bergeløkka_boligmarked
Prosjekt_Bergeløkka_Boligmarked2

Project name: Bergeløkka

Typology: Urban development

Location: Larvik, Norway

Year: 2017

Status: Parallell comission

Size: 90,000 m2

Client: Fritzøe Eiendom AS