Bykvartal Bryn

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ By- og stedsutvikling \\ Bolig

Mulighetsstudie for et bykvartal på 10 000 m2 på Bryn. Med vekstutsiktene i Hovinbyen som bakteppe, ble Oslo Works engasjert av Bryn Eiendom og Vedal Utvikling til å gjennomføre et mulighetsstudie som vurderer en mulig utvikling av eiendommen.

Prosjekt_Bryn_Perspektiv

bryn makeover

Bryn er i endring. Det bilbaserte, industrielle området kan bli et fremtidsrettet, urbant område og en integrert del av byveven. Med gode koblinger gjennom kollektivtransport (t-bane, buss og tog) og styrkede kommunikasjonsårer for syklende og gående, vil bykvartalet på Bryn bli en attraktiv del av byen.

Dette mulighetsstudiet undersøker hvordan man kan skape et bykvartal med variert bruk, og som binder sammen fremtidig infrastruktur bestående av gatenettverk, parker og offentlige rom med et variert programinnhold i form av forretning og kontorarealer i de nedre etasjene. Samtidig bør bygningsstrukturen addressere luftforurensing og støy fra nærliggende veier og skape gode levevilkår for en variert gruppe beboere med ulike behov og ønsker. Gode dagslysforhold og rikelig med utendørsområder for offentlig, halvoffentlig og privat rekreasjon og aktivitet har vært i høysetet.

Prosjekt Bryn Foto06
Prosjekt_Bryn_Sitplan
Prosjekt Bryn Foto07

Prosjektnavn: Bykvartal Bryn

Typologi: Bolig, næring

Sted: Oslo

År: 2017

Status: Mulighetsstudie

Størrelse: 23,000 m2

Oppdragsgiver: Bryn Eiendom / Vedal Utvikling