Christian Krohgs gate 2

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ Transformasjon \\ Kontorbygg

Prosjektet «CK2» skal være et forbilde på et fremtidsrettet og bærekraftig kontorbygg, med et særlig fokus på transformering av be­varingsverdig bygningsmasse.

Vedlegg 01 Ck2 Illustrasjonsvedlegg A3 Page 25

I kombinasjonen av eksisterende bygningsvolumer sammen med tilføyde, nye volumer, tar dette prosjektet sikte på å finne en god balanse mellom det historiske og det moderne. Oppdraget er et resultat av å ha vunnet en invitert konkurranse, der Oslo Works samarbeidet med Haugen/Zohar Arkitekter. Prosjektet er under utvikling i et likestilt samarbeid med våre gode venner i HZA.

CK2 består av flere bygg fra ulike tidsepoker med hver sin historie. Prosjektet vil være en kombinasjon av bevaring av eksisterende bygningsmasse, tilbygg, ombygging og gjenbruk og har samtidig svært høye ambisjoner innenfor miljø, sosial og økonomisk bærekraft. Et viktig mål for prosjektet er å bidra til å aktivere området i og rundt Christian Krohgs gate, og gi området et positivt løft. Bygget skal transformeres fra lukket til åpent, invitere og inkludere byens beboere i tillegg til faste leietakere.

Vedlegg 01 Ck2 Illustrasjonsvedlegg A3 Page 03
Vedlegg 01 Ck2 Illustrasjonsvedlegg A3 Page 34
Vedlegg 01 Ck2 Illustrasjonsvedlegg A3 Page 27
Vedlegg 01 Ck2 Illustrasjonsvedlegg A3 Page 17
Vedlegg 01 Ck2 Illustrasjonsvedlegg A3 Page 20
Vedlegg 01 Ck2 Illustrasjonsvedlegg A3 Page 21
Vedlegg 01 Ck2 Illustrasjonsvedlegg A3 Page 18
Vedlegg 01 Ck2 Illustrasjonsvedlegg A3 Page 19