Dronningens gate 13

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ By- og stedsutvikling \\ Transformasjon \\ Bolig \\ Kontorbygg

Et nytt og spennende prosjekt i Kvadraturen! Dronningens gate 13 ligger i Kvadraturens største kvartal, midt i Oslos historiske sentrum. Eiendommen skal utvikles gjennom rehabilitering, oppgradering og nennsom tilføring av nye volum tilpasset verdifulle eksisterende bygninger. Prosjektet skal romme nye boliger, aktiviserende funksjoner i bakgården som vil bidra til et yrende byliv.

View04 2Mb

Oslo Works arbeider med reguleringsplan og forprosjekt for utvikling av Dronningensgate 13. Et komplekst bygningsmiljø med høye ambisjoner for bærekraftig utvikling med blant annet vern av historiske bygg.


View06 2Mb

Visjoner og målsetting for prosjektet:

- Prosjektet skal bidra til økt byliv i Kvadraturen

- Prosjektet skal tilføre sårt tiltrengte boliger i Kvadraturen

- Helhetlig utvikling for tomten og for kvartalet.

- Prosjektet skal ta hensyn til verneverdier i området og eksisterende bygningsmasse i DG13.

- Prosjektet skal tilstrebe reverserbare endringer

- Prosjektet skal tilrettelegge for og benytte ombruk av materialer

- Nye strukturer skal benytte lette konstruksjoner som massivtre.

- Prosjektet har mål å oppnå Breeam Excellent og er et pilotprosjekt for 22-manualen

Onfill View Wip

Kvartalssamarbeid

Dronningens gate 13 skal bli en viktig generator for nytt byliv i området. Prosjektet søker å bli et forbilde for hvordan man genererer gjensidige merverdier og synergier med sine naboer i tett by.

View05 2Mb
1 1000 Nolli3 01
Axo Full Konvolutt 2Mb

Kvadraturen

Kvadraturen er et spennende historisk område som lenge har manglet byliv og mangfoldighet. I 2009

vedtok kommunen en handlingsplan med mål om å gjøre Kvadraturen til et mer levende sted og området er i dag under gradvis opprustning. I Dronningens gate 13 fremheves den historiske passasjen gjennom kvartalet, som et av få eksempler på en mer finmasket bevegelsesstruktur som opprinnelig har vært et tillegg til hovedgatene.

Dronningens gate 13 er en historisk bygård i Kvadraturen, der mesteparten av bebyggelsen har opprinnesle fra 1899, men som også rommer historiske deler som kan dateres helt tilbake til 1643. Gjennom historien, fra Christiania på 1600-tallet til Oslo i nyere tid, har kvartalet og eiendommen sett store forandringer. Enten på grunn av branner eller behov for modernisering. Prosjektet skal bygge videre på denne naturlige utviklingen slik at det blir historisk lesbart, gjennom moderne metoder og kunnskap.

Prosjektet gjøres i samarbeid med gode venner i Edit og Oslotre, med en kunnskapsrik entreprenør i Bunde Bygg og et fantastisk team av konsulenter fra Focus Rådgivning, Dipl.Ing Florian Kosche, NyStruktur, Sweco, Multiconsult og Urban Vibes.

Fasadecollage Ost Full Konvolutt
Fasadecollage Sor Gardsrom Full Konvolutt

Prosjektnavn: DG13

Typologi: Byutvikling, transformasjon, kontor, næring, bolig

Sted: Oslo

År: 2019 -

Status: Mulighetsstudie, Reguleringsplan, Forprosjekt

Størrelse: 10000 m2

Oppdragsgiver: Selvaag Eiendom

Entreprenør: Bunde Bygg

Samarbeidspartner: Edit, oslotre, Focus Rådgivning, Dipl.Ing Florian Kosche, NyStruktur, Sweco, Multiconsult og Urban Vibes.

Render: Tegmark

Fotografier: Julie Hrncirova