Elnesvågen

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ Kultur \\ By- og stedsutvikling \\ Bolig

I mars 2018 inviterte Fræna kommune til et parallelloppdrag for utvikling av nye Elnesvågen sentrum. Oslo Works deltok i team med KOHT Arkitekter og Asplan Viak. Oppgaven besto i å gi realistiske, helhetlige og kreative innspill for å gjøre Elnesvågen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

Prosjekt_Elnesvågen_rendering

Et levende og inkluderende sentrum for alle

Teamene ble bedt om å vise helhetlige, miljøriktige, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger som viser hvordan nye Elnesvågen sentrum kan bli et attraktivt sentrum for hele kommunen og regionen. I tillegg ble det utarbeidet en gjennomførings-strategi. Denne illustrerer hvordan kommunen - både som plan-myndighet, utbygger og tjenesteprodusent - i samspill med andre sentrale aktører - kan bidra til å få dette til. Ideene som kom frem i parallelloppdraget skal i det videre danne grunnlag for reguleringsarbeidet for Elnesvågen sentrum.

Fræna kommune identifiserte i forkant syv sentrale utfordringer som alle teamene skulle svare på:

· 1. Tettstedet Elnesvågen bør åpnes opp for å styrke kontakten med fjorden

· 2. Ny barneskole i sentrum - inkludert arenaer for idrett og kultur

· 3. Torg og sosiale møteplasser tilrettelagt for alle generasjoner

· 4. Grønn mobilitet, byform, logistikk og organisering av sentrum

· 5. Klimatilpasning, mikroklima og energisystemer

· 6. Bo og arbeide lokalt – og/eller pendle

· 7. Gjennomføringsstrategier og utviklingsfaser

Prosjekt_Elnesvågen_Sitplan
Prosjekt_Elnesvågen_Collage_Torg
Prosjekt_Elnesvågen_collage3
Prosjekt_Elnesvågen_axo

Prosjektnavn: Elnesvågen

Typologi: By- og stedsutvikling

Sted: Elnesvågen, Norway

År: 2018

Status: Parallelloppdrag

Oppdragsgiver: Fræna kommune

Samarbeidspartner: Koht Arkitekter, Asplan Viak