Ferrum

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kultur \\ Landskap

Vårt forslag “Ferrum” ble nominert til 2. plass i den åpne internasjonale arkitektkonkurransen for Fotografihuset i Oslo, blant 98 innsendte forslag. Prosjektet fokuserer på å tilby en åpen og tilgjengelig plattform for offentlig bruk gjennom øya, og samtidig tilgjengeliggjøre gallerier og multifunksjonelle rom i området på en mest mulig sømløs måte.

Prosjekter Fotgrafihuset 01

Prosjektet identifiserer historiske endringer og utvikling på tomten, noe som bidrar til å definere stedets industrielle identitet. Med dette til grunn argumenterer vi for en fortsettelse av nytteverdien i at det pragmatiske, fleksible og tilpasningsdyktige skal få et fremtidig fotfeste på stedet, blant ikoniske, kulturelle nabobygg.

Og ja, Bjørvika trenger farger!

Prosjekter Fotgrafihuset 02
Prosjekter Fotgrafihuset 03
Prosjekter Fotgrafihuset 04

Prosjektnavn: Ferrum - Fotografihuset

Typologi: Museum

Sted: Sukkerbiten, Oslo

År: 2019

Status: Konkurranseforslag, 2.plass

Størrelse:

Oppdragsgiver: HAV Eiendom AS

Samarbeidspartner: Einar Aslaksen, Urgent.Agency, VOID