Grenseløs

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ Kontorbygg

Oslo Works er stolt av å presentere vinnerforslaget i konkurransen om Grenseveien 74 i Hovinbyen! Tomtens opprinnelige bygning ble oppført som bilforretning i 1952, og spiller en viktig rolle i Oslos bilhistorie. Vi ønsket derfor å fokusere på fleksibilitet innenfor byggets originale struktur, og gjennom transformasjon legge til rette for ulike attraktive og utadrettede funksjoner.

Prosjekter Grenseveien Foto 1

Prosjektet ligger i Hovinbyen, en bydel som tidligere var preget av industri. I dag er området under omfattende utvikling, og kommunen har store ambisjoner for bydelen i “Strategigsk plan for Hovinbyen”. Ettersom det eksisterende bygget er på gul liste, var det viktig for oss å undersøke potensialet innenfor eksisterende bygningsmasse, fremfor å rive og bygge nytt. Vårt konkurranseforslag består således av et nytt og utadrettet program i de eksisterende 3 nederste etasjene, med et 2 etasjers påbygg over dette.

Tomten har en offentlige side mot Grenseveien og en privat side mot øst. Vi tror det er viktig at prosjektet bidrar med attraktive utearealer som er i dag fraværende i gate-bildet. Grenseveien kan bli en grønnere gate med trikk, mindre biltrafikk og trygge sykkelveier. Sammen med et utvidet bygulv, mener vi at Grenseveien 74 kan bidra til en kraftig kvalitetsøkning i området.

Påbygget innordner seg etter det eksisterende byggets logikk og struktur i form av symmetri og volumoppbygging. De to øverste etasjene er fortrinnsvis planlagt som boliger, men gitt forslagets dimensjoner, kan det alternativt planlegges for kontor eller hotell. Boligene får fantastisk utsikt og gode uteoppholdsarealer på bakkeplan, tak og på egne balkonger. I tillegg får de tilgang til viktige fellesareal som forsamlingsrom med kjøkken, gjesterom og felles arbeidsplasser for hjemmekontor.

Prosjekter Grenseveien foto 2
Prosjekter Grenseveien foto 3
Prosjekter Grenseveien Foto 1

Prosjektnavn: Grenseløs

Typologi: Kontorbygg/ Kultur

Sted: Hovinbyen

År: 2021

Status: Konkurranseforslag (1.premie)

Størrelse: 9000m2

Oppdragsgiver: Bundegruppen

Render: Tegmark