Hamar mediehub

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ Transformasjon \\ Bolig \\ Kontorbygg

I Mediahuset Hamar skal den nye mediavirkeligheten bygges på skuldrene av den gamle. Åpenhet, kommunikasjon, fleksibilitet og bærekraft er sentralt i dette prosjektet som løfter frem det fantastiske potensialet en fremstidsrettet medieverden kan være i byutviklingssammenheng.

Prosjekter HamarMedia Fugleperspektiv

Kvartalet skal utvikles til en inkluderende og attraktiv storstue i Hamar, sentrert rundt opplysning, debatt og ytringsfrihet. Kvartalet foreslås komplettert i tråd med Hamars byplan fra 1848 i et forslag som inkluderer både ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse og nybygg. Bebyggelsen knyttes på eksisterende bevegelsesflyt og åpnes mot byen ved å aktivere eksisterende portrom og åpne siktlinjer mellom byrommet og Mediahusets indre.

Konseptet består av to hovedelementer:

  • • en urban byside - media-Hub som binder eksisterende og ny næringsbebyggelse godt sammen og knytter seg på eksisterende fotgjengerflyt i flere punkter.
  • • en mer privat boligdel med separate adkomster og uterom.

Forslaget etablerer et formspråk basert på rettvinklede sprang i høyde og bredde på samme måte som omgivelsene. Konseptet blir et fleksibelt “verktøy” for prosjektets utvikling som enkelt kan tilpasses kompleksiteten i eksisterende bebyggelse og endringer i program eller andre forhold.

Prosjekter HamarMedia Interiorperspektiv

Prosjektnavn: Mediator

Typologi: Næring, kontor, bolig

Sted: Hamar

År: 2022

Status: Konkurranseforslag (1. premie)

Størrelse: 6,500 m2

Oppdragsgiver: Hamar Media & Utstillingsplassen Eiendom AS

Samarbeidspartner: StudioSted

Render: Tegmark Studio SRL