Huntonstranda Nord

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt \\ Landskap \\ By- og stedsutvikling \\ Bolig

Etablering av boliger, hotell, publikumsrettet virksomhet og nytt bytorg i et sentrumsnært og attraktivt område ved Mjøsa i Hamar. Prosjektet vil bidra til en oppgradering av eksisterende situasjon samt knytte Mjøsa og sentrum bedre sammen i tråd med kommuneplanens arealstrategi.

Prosjekter Huntonstranda nord Foto 1

Planområdet ligger ved Hunnselvas munning ut mot Mjøsa, og består i dag av næringseiendom med tilhørende parkering, bobilparkering og båtopplagring.

Planforslaget legger til rette for en oppgradering av et sentrumsnært område som i dag er preget av transformasjon. Det planlegges etablering av attraktive boliger, hotell, publikumsrettet virksomhet i 1 etasje, nytt bytorg samt flotte arealer avsatt til rekreasjon.

Planforslaget åpner for et miljøvennlig bylandskap med mindre bilavhengighet, tilrettelagte uterom og en infrastruktur som innbyr til å bruke nærmiljøet samt bidrar til en god kobling mellom sentrumsområdene og Mjøsa. Det planlegges for ca 100 leiligheter, og et hotell med ca. 160 rom med tilhørende konferansefasiliteter.

Prosjekter Huntonstranda nord foto B-6
Prosjekter Huntonstranda nord Foto C-4
Prosjekter Huntonstranda sitplan
Prosjekter Huntonstranda sitplan

Prosjektnavn: Huntonstranda Nord

Typologi: Sentrumsutvikling, Hotell, Boliger, Næring

Sted: Hamar

År: 2020

Status: Planarbeid igangsatt

Størrelse: Planområdet = 28,4 daa

Oppdragsgiver: Bryggevegen 7-9 AS

Render: Igor Brożyna