Inderøy

Rectangle 2 Created with Sketch.

Programmering \\ Helse

Oppdragsgiver Inderøy kommune ønsker med prosjektet å gi et fremtidsrettet tilbud til beboere i kommunen som er godt tilrettelagt for velferdstekonologi og fleksible løsninger for morgendagens eldre.

Prosjekter Inderoy Featured

liv-i-lag!

Nytt helsehus, Mosvik i Inderøy kommune består av 24 boliger for heldøgns omsorg. Prosjektet har også dagaktivitetstilbud og fellesfunksjoner samt tilbud for lokale lag og foreninger. Bygget skal erstatte eksisterende Mosvik sykeheim og ligger sentralt i det tidligere kommuneseneret i Mosvik. Det er en viktig føring for kommunen at bygget blir en naturlig del av lokalsamfunnet og er en interessant arena for andre enn beboere, ansatte og pårørende.

Prosjektnavn: Omsorgsboliger for heldøgnsomsorg, Mosvik

Typologi: Helsebygg

Sted: Mosvik

År: 2018 -

Status: Programmering

Størrelse: 3,000m2

Oppdragsgiver: Inderøy kommune