Kyrksæterøra

Rectangle 2 Created with Sketch.

By- og stedsutvikling

Kommunene Hemne, Halsa og en del av Snillfjord slås i 2020 sammen til nye Heim kommune, og Kyrksæterøra blir det nye kommunesenteret. Gjennom et parallelloppdrag våren 2018 ble alternative utviklings-grep belyst, og Kyrksæterøra sitt utviklingspotensial vurdert helhetlig som grunnlag for utarbeidelse av en områdeplan for sentrumsområdet.

Prosjekter Kyrksaeterora Foto 01

fellesskapsstrukturer i kyrksæterøra

Kyrksæterøra blir sentrum og tyngdepunkt for et større antall mennesker gjennom den forestående kommune-sammenslåingen. Det er et sted med tydelig historisk identitet, og opplagte naturverdier tett på. Det er vår visjon at Kyrksæterøra skal ytterligere styrke sin attraktivitet og identitet, gjennom grep som tydelig markerer retningen for et bærekraftig lokalsamfunn, med fokus på oppvekst-, bo- og livskvalitet, folkehelse og verdiskaping. Alt dette på naturens og klimaets premisser.

Prosjekter Kyrksaeterora Foto 04

Vi ser for oss et fremtidig Kyrksæterøra som har tatt tilbake litt av sin opprinnelige identitet som småby, og kystby, der fellesskap, interaksjon og aktivitet i sentrum preger hverdagslivet og styrker samhørigheten. Vi ser for oss et kommunesentrum som har lagt til rette for å gjøre smartere og mer bærekraftige valg i hverdagen, og som er rustet for å møte samfunnsendringer som kommer.

Prosjekter Kyrksaeterora Foto 02
Prosjekter Kyrksaeterora Foto 03

Prosjektnavn: Kyrksæterøra

Typologi: By- og stedsutvikling

Sted: Kyrksæterøra

År: 2018

Status: Parallelloppdrag

Oppdragsgiver: Hemne kommune

Samarbeidspartner: KOHT Arkitekter

Render: Tegmark