Nesoddtangen barneskole

Rectangle 2 Created with Sketch.

Transformasjon \\ Utdanning

Nesoddtangen barneskole mangler i dag kapasitet til å fungere optimalt i dagens bygg, og det er på høy tid å oppgradere skolen til en større og mer moderne skole. I samarbeid med Sanden + Hodnekvam Arkitekter, har vi i dette prosjektet lagt vekt på å skape et attraktivt læringsmiljø for de unge elevene på Nesoddtangen.

Oslo Works Sanden Hodnekvam Nesoddtangen Skole View2 Komprimert

Med omtrent 600 elever og 120 ansatte (2020) mangler bygget - som fasiliterer lærings- og arbeidsmiljøet deres - både plass og nødvendig vedlikehold. Opprinnelig bygget på 1960-tallet, frem til 80-tallet - gjennom ulike faser, har skolen utfordringer med en ulogisk planløsning. Ved å rehabilitere det eksisterende bygget, etablere et nytt tilbygg for å møte plassbehovet, samt oppgradere uterommet, vil skolen bli revitalisert med en ny og spennende identitet.

Plasseringen, med grønne omgivelser og nærhet til sentrale områder, gjør at den eksisterende bygningsmassen skaper et godt utgangspunkt for oppgradering og arealøkning. Prosjektet beholder i stor grad eksisterende volumer og har tillagt et nybygg som føyer seg sømløst inn. Tilbygget bidrar til å definere uterommene, som er bundet sammen gjennom åpninger i bygget. Klare siktlinjer og en logisk planløsning, gir et bygg det er lettere å navigere i. De oppgraderte fasadene sammen med tilbygget, bidrar til å styrke dagens tradisjonelle skolebygg og skape en harmonisk og moderne karakter til nærområdet.

Prosjekter Nesoddtangen Sitplan

et fremtidsrettet konsept

Gjennom flere møter med skolens hovedbrukergrupper, har sentral informasjon blitt kartlagt omkring hvilket utdannings-, arbeidsmiljø og sosialt miljø samfunnet omkring ønsker seg. Visjoner om en storslått og tydelig hovedinngang, bedre spesiallærings-arealer, logiske koblinger til klassetrinn og et mindre fragmentert uteområde har lagt grunnlaget for videre arbeid.

Prosjekter Nesoddtangen foto klasserom
Prosjekter Nesoddtangen Foto gang

Prosjektet har lagt vekt på å ivareta store deler av dagens skolebygg, der plassering og identitet er av stor betydning, og som sammen med et moderne tilbygg dekker dagens prekære plassmangel. Nesoddtangen skole setter et godt eksempel gjennom deres visjoner for bygget, og er godt på vei til å utvikle det som vil bli en attraktiv skole og en styrket sosial arena i sentrum av Nesoddtangen.

Oslo Works Sanden Hodnekvam Nesoddtangen Skole View1 Komprimert

Skolegården med en ny samfunnssal til venstre og det nye tilbygget i bakkant.

Prosjektnavn: Nesoddtangen barneskole

Typologi: Skole, transformasjon/rehabilitering

Sted: Nesodden

År: 2020

Status: Skisseforslag

Størrelse: 8,800 m2

Oppdragsgiver: Nesodden kommune

Samarbeidspartner: Sanden + Hodnekvam Arkitekter

Render: Darcstudio