nmbu - campus øst

Rectangle 2 Created with Sketch.

By- og stedsutvikling \\ Utdanning \\ Forskning

NMBU's nye Campus øst blir Norges mest spennende utviklingsområde, og har som mål å posisjonere seg blant verdens fremste miljøer for høyere utdanning, forskning, innovasjon og bærekraft. Det nye området vil tilrettelegge for tverrfaglig samarbeid, deling av kunnskap, innovasjon og infrastruktur, og skape et rikt studentliv og næringsliv i hjertet av Ås.

Nmbu 1 Aksonometri Komp4

Det planlegges en nyutvikling på over 138 000 m2, med flere nye sterke identitetsbygg og uteområder. Det programmeres for et rikt og næringslivsvennlig bygulv med lokaler for blant annet servering, handel og tjenester, utendørs- og innendørstorg, idrettsfunksjoner, visningssenter, kurs- og konferanselokaler.

Nmbu 2 Komp2
Nmbu 4 Komp1

Uteområdet berikes med nye parker, alléer, takparker, torg og møteplasser, ny bygate, biodam og urbant landbruk tilgjengelig for hele Ås. I byggene vil du finne moderne lokaler for undervisning, forskning, kontor og co-working, studentboliger, samt en ny innovasjonsarena med egen takterrasse og utsikt over hele Ås.

Nmbu 5 Akso Tekstet Komp2
Nmbu Snitt A
Nmbu Snitt B
Nmbu Snitt C
Nmbu Snitt D
Nmbu Snitt E

Prosjektnavn: Campus Øst

Typologi: Utdanning, forskning

Sted: Ås

År: 2022

Status: Mulighetsstudie

Størrelse: 138,000 m2

Oppdragsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Samarbeidspartnere: Edit , Natural State