OCCI:TOO

Rectangle 2 Created with Sketch.

Utdanning \\ Helse \\ Kontorbygg \\ Forskning

OCCI - Oslo Cancer Cluster Innovation Park - er et innovativt senter innen kreftforskning i nær tilknytning til Radiumhospitalet i Oslo. Innovasjonsparken huser innovative bedrifter som utvikler behandlinger og diagnostikk, i tillegg til deler av Oslo Universitetssykehus, Ullern Videregående Skole, Kreftregisteret med mer.

Prosjekter Occi 01
Prosjekter Occi 02

Oslo Works er vinner av parallelloppdraget om byggetrinn 2 - et nytt bygg i clusteret. Dette skal bli et bygg for forskning og undervisning, som skal videreføre og videreutvikle det spennende samarbeidet mellom akademiske institusjoner og industrien.

Bygget inneholder kontorer, undervisningsarealer og laboratorier, samt tilhørende støttefunksjoner. Totalt areal: 7850 m2

Prosjektnavn: Oslo Cancer Cluster Innovation Park - fase 2

Typologi: Utdanning og forskning

Sted: Radiumhospitalet, Oslo

År: 2019 -

Status: Konseptutvikling

Størrelse: 7.900 m2

Oppdragsgiver: OCCI AS

Render: Igor Brożyna