Yioby!

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kultur \\ By- og stedsutvikling \\ Bolig

Oslo Works har, sammen med Edit Atelier, utarbeidet et forslag til plangrep for Parkveien 27 til 29. Forslaget er et av 5 bidrag innlevert gjennom parallelloppdrag for Bertel O. Steen og Aspelin Ramm. Med tittel YIOBY (Yes in our back yard!), fokuserer vårt forslag på de synergiene og merverdiene som kan oppstå sammen med de tilstøtende eiendommene. De andre deltakerne er Haptic, Jarmund Vigsnes, Lund Hagem og Reiulf Ramstad.

Prosjekter Yioby Phase2 2

(yes in our back yard!)

“Y I O B Y !” er et byplangrep som handler om tilpassing, dialog og gjensidig merverdi mellom det nye og det eksisterende. Det søker å gjøre ære på de kvalitetene og ulike karakterer vi opplever på tomten og i tilgrensende områder, og det søker å foredle disse og bringe dem sammen for nye synergier til beste for det nabofelleskapet (our back yard) og byen forøvrig.

Området skal utvikles i en tid der teknologi preger samfunnsutviklingen, og endrer våre vaner og preferanser stadig raskere. Tilbud og tjenester utvikles i takt med dette, og vi tror at våre fysiske omgivelser i framtiden vil preges av en viss generalitet.

Vi mener denne lokasjonen kan tåle en høy utnyttelse, også under bakkenivå, der større arealer og bygninger i prosjektet kan knyttes sammen. Her mener vi bruks-mulighetene er mange, fra kulturprogram og opplevelsesbasert handel til helse/velvære, mat, produksjon og lignende.

“Y I O B Y !” anerkjenner at Oslo indre by er sammensatt og kompleks, og at det trengs et robust og fleksibelt plangrep når dette området skal utvikles. Tilpasning gjennom bred medvirkning og dialog med bl.a. Byantikvaren, vil gi godt tilpassede resultater.

Prosjekt_Parkveien_collage
Prosjekter Yioby Phase2 1
Prosjekt_Parkveien_foto01
Prosjekter Parkveien Ill02
Prosjekter Parkveien Ill01
Prosjekter Parkveien Ill03

Prosjektnavn: YIOBY!

Typologi: By- og stedsutvikling

Sted: Oslo, Norge

År: 2018

Status: Parallelloppdrag

Størrelse: 11,000m2

Oppdragsgiver: Aspelin Ramm Eiendom AS, Bertel O. Steen Eiendom

Samarbeidspartner: edit/atelier