Peterson

Rectangle 2 Created with Sketch.

By- og stedsutvikling \\ Transformasjon

Utbyggingen av “Pappen” markerer et nytt kapittel for Peterson i Sarpsborg. Den stolte industrihistorien skal føres videre med ny fabrikk i Halden, mens den unike eiendommen i Sarpsborg skal bli et fremtidsrettet boligområde med store miljøambisjoner, rik arkitektur og høy bokvalitet.

Sammen med Sanden + Hodnekvam og Agraff Arkitektur har vi utviklet et fleksibelt konsept i harmoni med den eldre fabrikkstrukturen.

Prosjekter Petersontomta01

Arven etter Peterson

Prosjektet er utformet med utgangspunkt i den eksisterende fabrikkbygningens rike historie og særegenhet. Området vil bestå av en variasjon av bygningstypologier, boligtyper og uterom. Med en tyve år lang utbyggingsfase, vil markedstilpasning underveis kunne gi prosjektet aktualitet og fleksibilitet.

Området inneholder en relativt høy tetthet av boenheter, men ivaretar likevel en høy andel småhus og rekkehus i området; bygningstyplogien som er fremtredende i dagens Sarpsborg.

Forslaget knytter Peterson-området godt sammen med omkringliggende grøntdrag. Torsbekkparken og en ny jernbaneundergang skaper en naturlig flyt gjennom området, og danner en sentral akse i prosjektet.

Karakteristiske strukturer er beholdt som identitetsmarkører med ny bruk og funksjon, og bidrar til å styrke stedsidentiteten til nabolaget.

Prosjekter Petersontomta11
Prosjekter Petersontomta02
Prosjekter Petersontomta10
Prosjekter Petersontomta09
Prosjekter Petersontomta12

Prosjektnavn: Arven etter Peterson

Typologi: By- og stedsutvikling

Sted: Sarpsborg, Norway

År: 2020

Status: Konkuranseforslag

Størrelse: 128.610 sqm

Oppdragsgiver: Betongbygg AS

Samarbeidspartner: Sanden+Hodnekvam arkitekter, Agraff Arkitektur, Degree of Freedom, Høine, Resirqel and Brekke & Strand

Render: darcstudio