Pixel

Rectangle 2 Created with Sketch.

Utdanning

Medieutdanningen i Volda er viden kjent som en av de aller beste skoler i landet. Her er alle de yrkesrettede mediefagene samlet. Nå skal høgskolen få et nytt bygg som skal legge til rette for at utdanningen fortsetter å være ledende innenfor sitt fagområde.

Prosjekt_Piksel_Rendering_Utvendig

nytt flaggskip for mediefag

Piksel er vårt konkurranseforslag til nytt mediebygg for Høgskulen i Volda. Statsbygg gjennomfører konkurransen som en totalentreprise med løsningsforslag, og vinneren vil stå for oppføringen. Prosjektet er utviklet av Oslo Works i samarbeid med Hent, MAD Arkitekter, SLA og VOID. Vinneren vil bli kåret i løpet av høsten 2018.

Det nye mediebygget skal være et produksjonshus og en innholdsleverandør. Her skal det lages aviser, radio, TV og animasjonsfilm akkurat som i et profesjonelt mediehus. Over alt vil det være gode arbeids- og møteplasser, med mulighet for å vurdere, planlegge, redigere og produsere innhold.

Prosjekter Piksel Plan1

Plan 1

Prosjekter Piksel Plan2

Plan 2

Prosjekt_Piksel_Rendering_Utvendig2

Perspektiv fra sør

Ideen til bygget baserer seg på visjonen for Høgskulen i Volda; “Kunnskap for framtida”. Verdiene som er lagt til grunn er mangfold, kreativitet, aktivitet og inkludering.

Piksel er plassert mellom Berte Kanutte og Hans Strøm i campus-aksen. Bygget er orientert slik at det legger seg parallelt med Hans Strøm, med hovedadkomst som henvender seg mot den nye Studentplassen og Berte Kanutte.

Piksel er organisert under én samlende takflate og har en tydelig logikk med åpne og luftige fellesarealer. I tillegg har de programmerte arealene en tydelig avgrensning både i volum og uttrykk. Taket er med på å signalisere at dette er et mediebygg, og det nye signalbygget på campus. Fasadene har en transparent fremtoning, og det er lett å lese funksjonene fra utsiden. Redaksjons-lokalet - hjertet i bygget -har fått en sentral plassering i første etasje. Her vil man tydelig kunne iaktta de ulike aktivitetene både fra innsiden og utenfra .

Belysningskonseptet er et sentralt element og tar utgangspunkt i mellomrommene i byggets takkonstruksjon. Belysningen vil skape en vakker, dynamisk lysinstallasjon som inviterer publikum til å interagere med bygget fra utsiden så vel som på innsiden. Med utgangspunkt i den mest grunnleggende bestanddelen i digital medieformidling; pikselen, transformeres hver av de kvadratiske åpningene mellom takbjelkene til et lysende volum i en enorm, lavoppløselig skjermflate.

Integrert, adresserbar LED-belysning i hver av bjelkene, muliggjør individuell styring av hver enkelt lysdiode. Dette gjør det mulig med styring fra sentralt hold, og man kan tenke seg at installasjonen kan brukes som en flate hvor kreativ input fra elevene kan bidra til å blåse liv i installasjonen ved spesielle anledninger (les. enkle animasjoner, eller budskap som elevene produserer).

Sensorikk som registrerer hvordan besøkende beveger seg under overhenget på framsiden kan (i perioder hvor det er lite aktivitet inne) utløse pulser av lys som beveger seg gjennom bygget. På den måten skaper man en visuell dialog mellom innsiden og utsiden av bygget, et abstrakt bilde på dialogen mellom mediefagene og samfunnet de er en del av.

Prosjekt_Piksel_Rendering_Interiør
Prosjekt_Piksel_Rendering

Prosjektnavn: Pixel

Typologi: Utdanning, Campusutvikling

Sted: Volda

År: 2018

Status: Konkurranseforslag

Størrelse: 4,100 m2

Oppdragsgiver: Statsbygg

Entreprenør: Hent

Samarbeidspartnere: MAD Arkitekter, SLA, VOID

Render: Igor Brożyna