Redux

Rectangle 2 Created with Sketch.

Brannstasjon som paviljong i parken

V2 Nearfinal Darker 2Mb

Under høsten 2019 deltok vi i den åpne plan- og designkonkurransen om ny brannstasjon i Oslo Bjørvika. Nåværende hovedbrannstasjon i Oslo skal fraflyttes grunnet oppstart av arbeider med nytt regjeringskvartal.

Lokalisering og bymessig kontekst gir stramme føringer og spennende utfordringer for dette prosjektet. Det er trangt om plassen i det byggbare området, men romslig rundt bygningen i situasjonen.

Vi vil trekke frem følgende overordnede grep i forslaget, samt begrunnelser for viktige valg:

- Bygget skal i størst mulig grad bære preg av å være en paviljong i parken/ allmenningen, iht. reguleringsplanens intensjoner.

- Godt innsyn og gjennomsyn i plan 1, som kompensasjon for manglende publikumsfunksjon i allmenningen.

- Et tydelig skille, både visuelt og funksjonelt, mellom brannmannskapets restitusjonsarealer (tilbaketrekt i plan og snitt), og operative arealer.

- Materialbruk med tydelige historiske referanser både lokalt i fjordbyen og til dagens brannstasjon som avvikles, som samtidig gir betydelige klimagassreduksjoner.

- En tydelig formidling av virksomheten utad, og sterk aktivisering av parkarealene i allmenningen

- Tilrettelagt for besøk og pedagogiske visninger, med minimal sjenanse for daglig drift og effektivitet.

- Lett konstruksjon og dekker, avstivende bunnplate og etter all sannsynlighet uten kjeller, for å minimere kompleksitet og kostnader ifm grunn og tunnell.

V1 200126 2Mb
V3 Nearfinal 2Mb
V4 Nearfinal 2Mb
20191113 Site Plan 1 500 2Mb
Collage Staircase
Collage Terrace
Cross Section 1
Cross Section 2
Ferdig Ost
Forste Etasje 2Mb
Longit Section

Prosjektnavn: Redux

Typologi: Brannstasjon

Sted: Oslo

År: 2019

Status: Konkurranseforslag

Størrelse: 1892m2 BTA

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Render: Filippo Bolognese