Skaun

Rectangle 2 Created with Sketch.

Programmering \\ Helse

Oslo Works er engasjert av Skaun kommune for å gjøre en mulighetsstudie med mål om å beskrive en helhetlig løsning for et fremtidsrettet bygg for institusjonsdrift. Bygget skal huse lokaler til hjemmetjenesten, i tillegg til en samlet drift av dagsenter og aktivitetstilbud. Mulighetsstudiet vil presenteres i begynnelsen av 2019.

Prosjekt Skaun Featured03
Prosjekt Skaun Oversiktsdiagram

Prosjektnavn: Mulighetsstudie for omsorgsboliger

Typologi: Omsorgsbolig

Sted: Skaun, Norge

År: 2018 -

Status: Mulighetsstudie

Oppdragsgiver: Skaun kommune