T64

Rectangle 2 Created with Sketch.

By- og stedsutvikling \\ Kontorbygg

I utkanten av den nye bydelen på Brakerøya i Drammen, tegner vi et nytt næringskompleks som skal bidra til at området vil bli en integrert, levende og attraktiv del av den fjordnære bykjernen i Drammen og den fremtidige utviklingen av Fjordbyen.

T64 Fra Strandveien Skisse Oslo Works Aug 2021 2Mb

Drammens nye sykehus bygges nå på nabotomten og den nye adkomstveien til sykehusområdet vil gå under og gjennom T64. For å sikre at sentrum og Brakerøya vil knyttes godt sammen på tross av infrastrukturen i området, planlegges det for en bebyggelsesstruktur over veien som vil tilby gode utendørs publikumsarealer i form av en offentlig takpark og en trygg vei mellom områdene hevet over trafikksystemet. Overbygningen og byggets plassering vil også gi en unik mulighet til å tydelig definere en hovedadkomst til nye Brakerøya.


Prosjektet er nå i detaljreguleringsfase, og hovedfokuset har vært å etablere et bymessig bindeledd i området, som vil følge prinsipper om god knutepunktutvikling. Det foreslås derfor en høyere utnyttelse av området, med større andel næring, publikumsrettede virksomheter (idrett, kultur, handel, helse) og andre formål som har naturlig sammenheng med disse. Området skal bidra til å sikre flerfunksjonell arealbruk og bymessige kvaliteter som skal gjøre det attraktivt å bevege seg i og rundt planområdet.

T64 Jacob Borchs Plass Skisse Oslo Works Aug 2021 2Mb
T64 Birdseye Skisse Oslo Works Aug 2021 2Mb
T64 I Fjordparken Skisse Oslo Works Mars 2021 2Mb
T64 Sykehusveien Portal Skisse Oslo Works Aug 2021 2Mb
T64 Fra Fjordparken Skisse Oslo Works Aug 2021 2Mb
T64 Kantine Og Takpark Skisse Oslo Works Aug 2021 2Mb
T64 Skybar Skisse Oslo Works Aug 2021 2Mb
T64 Fra Strandveien Skisse Oslo Works Aug 2021 2Mb
T64 Takpark Skisse Oslo Works Aug 2021 2Mb
T64 Situasjonsplan Skisseprosjekt Aug 2021

Prosjektnavn: T64

Typologi: Kontorbygg/ By- og stedsutvikling

Sted: Drammen, Norge

År: 2019

Status: Pågående

Størrelse: 45.000 sqm

Oppdragsgiver: Vedal Utvikling AS + Mikkelsen AS

Render: Tegmark