Verdal

Rectangle 2 Created with Sketch.

Programmering \\ Helse

Verdal bo- og behandlingssenter er en institusjon for 132 beboere, med produksjonskjøkken og sosial sone med dag-aktivitssenter, kultursaler og kunnskapsarena. Prosjektet er på ca 13000 m2.

Prosjekt_Verdal_Foto

Nytt bo- og behandlingssenter i Verdal

Oppdraget har vært å lede programmerings- og utviklingsfasen med anbudsunderlag og være prosjektleder for samspillsfasen.

mennesker er en ressurs for mennesker!

Oppdragsgiver Verdal kommune har lagt stor vekt på samskaping. Dette innebærer fokus på beboere og ansattes behov, i tillegg til pårørende, nabolag, frivillige lag og foreninger samt kulturorganisasjoner. I samarbeid med nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, vil det bl.a. etableres en pilot for musikkbasert miljøbehandling her.

Prosjektets nærmeste nabo, Verdal videregående skole, har bidratt med innspill og vært samarbeidspartnere i prosessen. De vil også være en alliert i den videre drift. Det ligger i kommunens holdning og omsorgs-filosofi at dess flere mennesker som har et naturlig ærend i bygget, jo bedre vil omsorgsbygget og omsorgen fungere.

Prosjekter Verdal Foto 01
Prosjekter Verdal Foto 02
Prosjekter Verdal Foto 03
Prosjekter Verdal Foto 04
Prosjekter Verdal Foto 05
Prosjekter Verdal Foto 06

Prosjektnavn: Verdal bo- og behandlingssenter

Typologi: Helsebygg

Sted: Verdal

År: 2017-2018

Status: Programmering

Størrelse: 13,000 m2

Oppdragsgiver: Verdal municipality